Boeken

[column_half]

Mijn top tien

Mijn top tien van boeken met citaten die mij op de een of andere manier geholpen hebben in het rouwproces:

[testimonial name=”Barnes, J.” title=”Hoogteverschillen (2013) vertaler Ronald Vlek, uitgeverij Atlas Contact” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/hoogteverschillen.jpg”]“Je weet ook niet hoe je overkomt op anderen. Hoe je je voelt en hoe je er uit ziet hoeft niet hetzelfde te zijn”
“Geen wonder dat sommigen naar een veiliger gespreksonderwerp willen uitwijken”
“Mijn geheugen stokt al geruime tijd bij het begin van het jaar waarin zij overleed”[/testimonial]

[testimonial name=”Breekveld, H. en L. van der  Maarel ” title=”Rouwkalender om te verscheuren (zonder jaartal) uitgeverij Ten Have (zie ook www.rouwkalender.nl)” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/scheurkalender.jpg”]“Welke dooddoeners heb je vandaag al weer gehoord?”
“Doorgaan lijkt moeilijker dan doorgaan”
“Rouwen duurt zo lang als het duurt”[/testimonial]

[testimonial name=”Brink, J.” title=”Rouw op je dak. Verder leven na de dood van een dierbare (2007) Lannoo Publishers” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/rouw-op-je-dak.jpg”]“Rouw is een hoge prijs die je betaalt voor de liefde”
”De mens van wie jij zoveel hield, die zoveel betekende in en voor jouw leven, leeft niet meer. Gestorven. Weg. Komt nooit meer terug”
“Dood wakker worden is niet voor iedereen weggelegd!”[/testimonial]

[testimonial name=”Broekmans, T.” title=”Vrouw in rouw (2004) uitgeverij Atlas Contact” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/vrouw-in-rouw.jpg”]“Werk is een zegen als je dringend afleidende bezigheden nodig hebt”
“Foto’s roepen een wereld op die allang niet meer bestaat”
“Wij praatten altijd. We waren elkaars praatpaal, klankbord en klaagmuur”[/testimonial]

[testimonial name=”Didion, J.” title=”Het jaar van magisch denken (2005) uitgeverij Prometheus” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/het-jaar-van-magisch-denken.jpg”]“Midden in het leven staan we in de dood” (blz 6)
“Diep verdriet blijkt een oord te zijn dat niemand van ons kent, tot we er zelf belanden” (blz 165)
“Ik weet dat er, willen we zelf leven, een punt komt waarop we de doden moeten laten gaan, ze moeten loslaten, ze dood moeten laten zijn. Laat ze maar de foto op de tafel worden.” (blz 199)[/testimonial]

[testimonial name=”Grossman, D.” title=”Uit de tijd vallen (2012)

c 2011 David Grossman en uitgeverij Hakkibutz Hemeuchad, Nederlandse vertaling c (2012) Ruben Verhasselt en uitgeverij Cossee bv, Amsterdam” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/uit-de-tijd-vallen.jpg”]“Tot ongekende eenzaamheid veroordeelt de rouw de levende”

“Wat is de dood mijn zoon? Wat is de dood?”
“…. Voel en weet ik hoe in mij het leven en de dood heel langzaam met elkaar in evenwicht geraken …”[/testimonial]

[testimonial name=”Kavelin-Popov, L.” title=”Waardig einde (2013) Uitgeverij ACT on Virtues” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/waardig-einde.jpg”]“Ik schreef voor mijn eigen verwerking en om te ontdekken wat mij hielp om te overleven”
”Het verbaasde me, dat ik maar zo weinig mensen trof die de moed hadden om simpelweg bij me te zijn. Zonder te adviseren, te oordelen, of me te willen opvrolijken of afleiden”
“Wat wil ik stoppen, wat wil ik blijven doen en wat wil ik beginnen?”[/testimonial]

[testimonial name=”Kuiper, K.” title=”Je mag me altijd bellen, 1001 dagen van rouw (2008) Lannoo Publishers” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/je-mag-me-altijd-bellen.jpg”]“Het verlies van het normale leven is om wanhopig van te worden”
“Telkens weer bereken ik hoeveel dagen, weken, maanden hij nu dood is”
“Literatuur kan helpen: in romans staan ervaringen die we niet zelf hebben gehad, maar waaruit we wel lering kunnen trekken”[/testimonial]

[testimonial name=”O’Kelly, E.” title=”Het daglicht najagen. Hoe mijn naderende dood mijn leven veranderde (2006) uitgeverij Scriptum (isbn 978 90 5594 5405)” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/het-daglicht-najagen.gif”]“Geen chemo betekent ook geen langzame doodservaring”
“Je moet een afscheid niet rekken, zei ze. Daar verleng je niet het samenzijn mee, maar de scheiding”[/testimonial]

[testimonial name=”Maas, C” title=”Verlies (2009) uitgeverij Prometheus” image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/verlies.jpg”]“Als iemand met vraagt hoe het met me gaat, kan ik daar geen antwoord op geven”
“Ik dacht: Het leven is niet per definitie rechtvaardig, het lot kan je met gemak geluk toewerpen, maar het lot kan datzelfde geluk ook verstoren”
“Dit was niet de bedoeling, we zouden samen oud worden – dát was de bedoeling”[/testimonial]
[/column_half][column_half_last]

[testimonial name=”Anneliese Vonk-van der Zanden”title=”Was er maar een recept voor rouwen (2015) www.weckparadijs.nl”image=”http://www.alsrouwenpensioensamenvallen.nl/wp-content/uploads/2015/01/verlies.jpg”]

 

Klassiekers van rouwdeskundigen over rouw in het algemeen:

 • Berg, M. van den, Als feest en verdriet elkaar kruisen (2012)
 • Fiddelaers-Jaspers, R. Met mijn ziel onder mijn arm. (2011)
 • Keirse, M, Helpen bij verlies en verdriet (2008)
 • Keirse, M, Stil verdriet (2011)
 • Kübler-Ross, E en D. Kessler, Over rouw & levenslessen (2005 en 2000)

Overige rouwliteratuur over het verlies van je partner:

 • Altena van – Laurant, T, Mantelmeeuw (zonder datum)
  Anbeek, C. en A.de Jong, De berg van de ziel. (2013)
 • Beekum van, E, Liever verse worst (2012)
 • Beijer-Tollenaar, M, Wat doen we met zijn kleren? (2009)
 • Buuren, A. van, De passie van leven, liefde en dood, 2009
 • Frencken, M, Zonder Bert (2009)
 • Hemmerechts, K, Taal zonder mij (1998)
 • Overdiek, T, Tranen van liefde (2011)
 • Palmen, C. I.M. (1998)
 • Palmen, C, Logboek van een onbarmhartig jaar (2011)
 • Tamaro, S, Voor altijd (2011)
 • Vries de – de Graaf, K.A, Fragmenten van rouw en troost (2015)

Overige, recente literatuur over rouwverwerking algemeen:

 • Anbeek, C, Overlevingskunst (2010)
 • Boomsma, A, Troost (2014)
 • Cathcart, T en D.Klein, Heidegger en het hangbuikzwijn bij de hemelpoort (2009)
 • Dumm, T. Samen met jezelf. Een zoektocht naar de betekenis van alleen-zijn. (2010)
 • Fijen, L, Leven met de dood (2011)
 • Gils, T. van, Verlies & rouw (2009)
 • Hemmerechts, K, De dood heeft mij een aanzoek gedaan (2010)
 • Leader, D, Het nieuwe zwart (2011)
 • Maas, C, 1000 vragen heb ik over de dood (2013)
 • Maes, J. en E.Jansen, Ze zeggen dat het overgaat (2009)
 • Notten, F, Ik moet je achterlaten(2009)
 • Plantier, E, Ik zag mijzelf in liefde en rouw (2011)
 • Rodenburg, K, Gids voor nabestaanden (2012)
 • Veelen, A.J. van, Feestdagen en rouw (2009)
 • Vermeiren, A, Kies en bemin je keuze (2012)

[/column_half_last]

Blog categorieën
© Je hoort het zo vaak 2019.